Lov na jelena

Lov na jelena

Vrlo su brojni u Hrvatskoj na području Baranje i Slavonije te Gorskog kotara

 

O lovu

Jelenska divljač lovi se dočekom, šuljanjem, vabljenjem, privozom zaprežnim kolima. Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima, najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2500 džula, najmanje dopuštena težina zrna je 8,20 grama, pucanje na maksimalno 150 metara.

 

Lov u Hrvatskoj

Period lovidbe za jelena je od 16. kolovoza. do 14.siječnja, košuta se lovi od 1. listopada do 14. siječnja, a telad od 1. listopada do 31. siječnja.

Jelen obični rasprostranjen je u Europi, najčešće u šumskim kompleksima većih vodotoka - Dunava, Save, Drave te brdskim i planinskim šumama Mađarske, Rumunjske, Češke, Slovačke, Hrvatske,Slovenije, Njemačke, Austrije, a u manjem broju i u Poljskoj, europskom dijelu Rusije, Norveškoj, Švedskoj, Španjolskoj, Francuskoj i Danskoj. Vrlo su brojni u Hrvatskoj na području Baranje i Slavonije te Gorskog kotara, na Balkanu u Vojvodini te u Sloveniji uz poplavne nizine triju velikih rijeka do granice šuma u Slovenskim Alpama.

Foto galerija - lov na jelena

Jelen Croatia Hunt 1
Jelen Croatia Hunt 10
Jelen Croatia Hunt 11
Jelen Croatia Hunt 12
Jelen Croatia Hunt 13
Jelen Croatia Hunt 14
Jelen Croatia Hunt 15
Jelen Croatia Hunt 2
Jelen Croatia Hunt 3
Jelen Croatia Hunt 4
Jelen Croatia Hunt 5
Jelen Croatia Hunt 6
Jelen Croatia Hunt 7
Jelen Croatia Hunt 8
Jelen Croatia Hunt 9
JELENI Croatia Hunt 001
JELENI Croatia Hunt 002
JELENI Croatia Hunt 003
JELENI Croatia Hunt 004
JELENI Croatia Hunt 005

Video galerija - lov na jelena


Newletter

Predbilježite se i pratite našu lovnu ponudu i pakete lova
 

O nama

Croatia Hunt je nova agencija za lovni turizam u Hrvatskoj. Nastala je u sklopu firme Euro-Santana, koja je na hrvatskom i svjetskom tržištu od 2004. god. Euro-Santana se bavi isključivo turizmom, preko naše agencije Croatia Yachting Agency.

Kontakt

Telefon: +385 (0) 98 246 146 (Dejan)
T: (Croatia) +385 (0) 91 942 3156 (Sandrina)
T: (France) +33 (0) 620 113 188 (Sandrina)
Email: info@croatiahunt.com

Police Pirišće 24, 47 282 Kamanje, Ozalj

Najnovije